ผลการยับยั้ง cAMP-phosphodiesterase ของสารกลุ่ม biflavones จากแปะก๊วย

สารผสม biflavones จากแปะก๊วย (Ginkgo biloba Linn.) ของบริษัท Indena SpA มิลาน ประเทศอิตาลี แสดงผลยับยั้งเอนไซม์ cAMP-phosphodiesterase (cAMP-PDE) ที่แยกจากเนื้อเยื่อไขมันหนูขาว เมื่อเปรียบเทียบความแรงของสารเดี่ยวในกลุ่มเรียงลำดับ ความแรงจากมากไปน้อยเรียงลำดับดังนี้ อะเมนโตฟลาโวน (amentoflavone) > ไบโลเบติน(bilobetin) > เซสควอยฟลาโวน (sequoiaflavone) > กิงเกติน (ginkgetin)= ไอโซกิงเกติน(isoginkgetin) ซึ่งพบว่าความสามารถในการยับยั้ง cAMP-PDE ขึ้นกับจำนวนของกลุ่มไฮดร็อกซีอิสระ การยั้บยั้ง cAMP-PDE มีผลให้ cAMP เพิ่มขึ้น และส่งผลเพิ่มการสลายไขมัน (lipolysis) ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาอาการผิวหนังอักเสบ (cellulitis)

J Nat Prod 1998;61:1386-7