สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ protein prenyltransferase จากธรรมชาติ

สารสำคัญที่แยกได้จากเห็ดหลินจือ (Garnoderma lucidum Fr. Karst.) คือกรดการ์โนเดอร์ริก (garnoderic acid) และสารสำคัญที่แยกได้จากกระเทียม (Allium sativum Linn.) คือ ไดอัลลิล ไธโอซัลฟิเนต(dially thiosulfinate) อัลลิล เมท-ทิล ไธโอซัลฟิเนต(allyl methyl thiosulfinate) และเมททิล อัลลิล ไธโอซัล-ฟิเนต (methyl allyl thiosulfinate) ให้ผลยับยั้งเอนไซม์ protein prenyltransferase เอนไซม์โปรตีนพรีนิลทรานสเฟอร์เรส (protein prenyltransferase) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ (cell transformation) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง การยับยั้งเอนไซม์นี้จึงเป็นกลยุทธหนึ่งในการค้นคว้าพัฒนายาต้านมะเร็งต่อไป

Planta Med 1998;64:503-8