ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดของสารสำคัญจากใบกอม

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดในเซลล์ของสารสำคัญจำนวน 11 ชนิด ที่แยกได้จากใบกอม (Microcos paniculata) ด้วยวิธี MTT assay และ tubule formation assay ในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดสายสะดือเด็กทารก (human umbilical vein endothelial cell; HUVEC) พบว่าสาร (1E,3E,5R,6R)-1-((2S,5R,6S)-5-hydroxy-6-methylpiperidin-2-yl)-deca-1,3-diene-5,6-diol ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม 2,6-disubstituted piperidin-3-ol alkaloids มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดของ HUVEC ได้ดี โดย ประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ (ขนาดที่ทำการทดสอบคือ 2.5, 5, 10, และ 20 ไมโครโมลาร์) และที่ขนาด 2.5 ไมโครโมลาร์ พบว่ามีประสิทธิภาพดีกว่ายามาตรฐาน sorafenib เมื่อให้ในขนาดเดียวกัน จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สารสำคัญจากใบกอมมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างหลอดเลือด ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเป็นยาต้านการสร้างหลอดเลือดในเซลล์มะเร็งได้

J Nat Prod. 2022;85:375-83. doi: 10.1021/acs.jnatprod.1c00960.