เมล็ดเทียนเกล็ดหอยกับภาวะหลอดอาหารอุดตันแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคพาร์คินสัน

มีการรายงานภาวะหลอดอาหารอุดตันแบบเฉียบพลัน (acute esophageal obstruction) ในผู้ป่วยโรคพาร์คินสัน (Parkinson's disease) เพศชาย อายุ 76 ปี ซึ่งเข้ามาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลด้วยอาการกลืนลำบากมาเป็นเวลานานประมาณ 10 ชม. หลังจากรับประทานผงเมล็ดเทียนเกล็ดหอย (psyllium seed husk) ประมาณ 5 ก./วัน เพื่อรักษาอาการท้องผูก โดยเริ่มมีอาการหลังจากรับประทานประมาณ 2-3 ชม. จากนั้นอาการจึงเริ่มหนักขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นภาวะกลืนลำบากอย่างรุนแรง (severe dysphagia) การตรวจวินิจฉัยด้วยการถ่ายภาพรังสี (radiography) ไม่พบความผิดปกติใด ๆ แต่การตรวจด้วย Computerized Tomography (CT Scan) พบก้อนขนาด 2.0 ซม. x 2.5 ซม. บริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร (gastroesophageal junction) แพทย์จึงทำการส่องกล้องและนำก้อนดังกล่าวออกมา หลังจากนั้น 2 ชม. ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และหลังการประเมินสภาพทั่วไปพบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ สามารถกลับบ้านได้ อย่างไรก็ตาม ความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของหลอดอาหาร (esophageal motility dysfunction) ในผู้ป่วยโรคพาร์คินสันอาจส่งผลให้สิ่งที่รับประทานเข้าไปค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติ (esophageal transit time เพิ่มขึ้น) จนเกิดการอุดตันและเป็นอันตรายได้ ผู้ป่วยโรคพาร์คินสันจึงควรระมัดระวังการรับประทานเมล็ดเทียนเกล็ดหอยหรือยาระบายกลุ่มที่ช่วยเพิ่มปริมาณกากอาหารในลำไส้ (bulk-forming laxatives) สำหรับการใช้เมล็ดเทียนเกล็ดหอย (Plantago ovata) เพื่อบรรเทาอาการท้องผูกหรือช่วยระบาย โดยทั่วไปต้องนำไปแช่ในน้ำอุ่นให้เมล็ดพองตัวเต็มที่ก่อนรับประทานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะลำไส้อุดตัน

World J Clin Cases. 2022;10(7):2336-2340. doi: 10.12998/wjcc.v10.i7.2336.