ฤทธิ์ลดไขมันของมะรุม

นำผลมะรุมที่เริ่มแก่มาตัดปลายออก นำไปนึ่ง 10-20 ในหม้ออัดความดัน นำมาลอกเปลือกนอก เอาส่วนเนื้อและเมล็ดไปทำให้แห้ง บด เอาผงที่ได้ไปให้กระต่ายซึ่งมีไขมันสูงกิน พบว่าสามารถลด cholesterol, LDL, VLDL และ atherogenic index แต่ทำให้ HDL และ HDL/HDL-total สูงขึ้น แต่ไม่มีผลในกระต่ายปกติ และยังพบว่าทำให้หนูขับ cholesterol ออกทางปัสสาวะมากขึ้น

J Ethnopharmacol 2003;86:191-5.