ฤทธิ์สมานแผลของลูกซัด

มีการศึกษาฤทธิ์สมานแผลของเมล็ดลูกซัดในหนู โดยให้หนูกินหรือพอกสารละลายแขวนตะกอนของเมล็ดลูกซัด พบว่าทำให้แผลหายเร็วขึ้น การสร้างเนื้อเยื่อชั้นนอกและชั้นใต้ผิวหนังเร็วขึ้น มีการกระตุ้นการสร้าง collagen โปรตีน และ DNA และเพิ่ม tensile strength

J Clinical Biochem Nutri 2000;28(2):56-67.