ฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง β-amyloid ของสารสกัดเมทานอลจากผลสตรอว์เบอร์รี่

การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีและการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง β-amyloid ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s) ของสารสกัด 80% เมทานอลจากผลสตรอว์เบอร์รี่สายพันธุ์ Romina (Fragaria × ananassa cv. Romina) โดยใช้ Caenorhabditis elegans เป็นโมเดลในการศึกษา พบว่า สารสกัดสตรอว์เบอร์รี่มีสารฟีนอลิก (พบสาร ellagic acid และ pelargonidin-3-glucoside เป็นส่วนใหญ่) และแร่ธาตุ (โพแทสเซียม, แมกนีเซียม, ฟอสฟอรัส และแคลเซียม) เป็นส่วนประกอบสำคัญ การทดสอบความเป็นพิษในตัวอ่อนของ C. elegans โดยใช้สารสกัดขนาด 100, 500, และ 1,000 มคก./มล. พบว่า สารสกัดทุดขนาดไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ และการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง β-amyloid ด้วยวิธี Paralysis assay โดยใช้สารสกัดในขนาดเดียวกันพบว่า สารสกัดดังกล่าวสามารถชะลอการเกิดภาวะ paralysis ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำด้วย amyloid β-protein, ลดการเกิดกระบวนการ amyloid-β aggregation, และช่วยป้องกันการเกิดภาวะ oxidative stress ได้ โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ การทดสอบเพิ่มเติมด้วย RNAi technology พบว่า กลไกการออกฤทธิ์มีความเกี่ยวข้องกับ DAF-16/FOXO และ SKN-1/NRF2 signaling pathways จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สารสกัด 80% เมทานอลจากผลสตรอว์เบอร์รี่สายพันธุ์ Romina อาจช่วยชะลอหรือบรรเทาอาการของโรคอัลไซเมอร์ได้

Food Chem. 2022;372:131272.