ผลรักษาอาการ Hand-Foot syndrome ของเจลสารสกัดจากใบเทียนกิ่ง

การศึกษาผลของเจลที่มีสารสกัด 70% เมทานอลจากใบเทียนกิ่ง ความเข้มข้น 10% เป็นส่วนผสม (มีปริมาณสาร lawsone ซึ่งเป็นสารสำคัญในเทียนกิ่ง เท่ากับ 0.62 ก./100 ก.) ในการรักษาอาการ Hand-Foot syndrome (ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า อักเสบเป็นแผล ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีบำบัด) ในผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้รับการรักษาด้วยยา capecitabine และ 5-fluorouracil (5-FU) จำนวน 18 คน โดยให้ทาเจลสารสกัดใบเทียนกิ่ง ขนาด 0.5-1 ช้อนชา ที่แขนขาด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งให้ทาเจลหลอก วันละ 4 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มให้เคมีบำบัด และทาต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าเจลสารสกัดใบเทียนกิ่งสามารถรักษาอาการ Hand-Foot syndrome ได้ แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเจลหลอก มีผู้ป่วย 1 ราย ที่เกิดอาการแพ้จากการใช้เจลสารสกัดใบเทียนกิ่ง แต่ไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายในผู้ป่วยรายอื่นๆ

Cutan Ocul Toxicol. 2021, doi: 10.1080/ 15569527.2021.1940194.