ผลของขิงต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

การศึกษาทางคลินิกผลของขิง (Zingiber officinale Roscoe.; ginger) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อายุระหว่าง 20 - 80 ปี ที่ใช้ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน และมีค่า HbA1c ระหว่าง 6.0 - 10% โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มทดสอบจำนวน 47 คน ให้รับประทานขิง 1.2 ก. (แคปซูลผงขิง 600 มก. วันละ 2 แคปซูล ก่อนอาหาร 30 นาที มื้อเช้าและเที่ยง) และกลุ่มควบคุมจำนวน 56 คน ให้รับประทานยาหลอก 1.2 ก. (microcrystalline cellulose) ทดสอบเป็นเวลา 90 วัน ประเมินผลการทดสอบหลักโดยการวัดระดับน้ำตาลในเลือดและค่า HbA1c และประเมินผลการทดสอบรองโดยการวัดระดับไขมันและค่า HOMA-IR ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มทดสอบมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและระดับคอเลสเตอรอลทั้งหมดได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้ขิงช่วยบรรเทาอาการในผู้ป่วยเบาหวานได้

Rev Lat Am Enfermagem. 2020;28:e3369. doi:10.1590/1518-8345.3870.3369.