ฤทธิ์ปกป้องสมองของเครื่องดื่มที่เตรียมจากแอปเปิ้ล

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของเซลล์ประสาท SH-SY5Y และ BV2 cell โดยเลือกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดโพลีฟีนอลิกจากผลไม้ ได้แก่ น้ำผลไม้อัดแก๊ส (carbonated juices) เกรปมัสต์ (white and red must) ไวน์คอกเทล (red wine mixed) และแอปเปิ้ลไซเดอร์ (cider) ที่วางขายในท้องตลาดของประเทศสเปน รวม 15 ตัวอย่าง พบว่าเครื่องดื่มที่ส่วนผสมของผลแอปเปิ้ล (apple-derived drinks) ได้แก่ น้ำแอปเปิ้ล และแอปเปิ้ลไซเดอร์ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบและปกป้องไมโทคอนเดรียในเซลล์สมองได้ดีที่สุด สารสกัดมีฤทธิ์ลดการเกิดอนุมูลอิสระและปรับปรุงการปล่อยไซโตไคน์ในเซลล์ระบบประสาท จึงคัดเลือกนำมาทดสอบต่อในสัตว์ทดลอง โดยป้อนหนูเม้าส์ด้วยน้ำแอปเปิ้ล และน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ ให้แก่หนูเม้าส์ ขนาด 4.2 มล./วัน ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบในสมองด้วยการฉีด lipopolysaccharide (LPS) ผลการศึกษาพบว่าการเกิด oxidative stress และดัชนีชี้วัดการอักเสบในสมองของหนูเม้าส์ที่ได้รับเครื่องดื่มที่เตรียมจากผลแอปเปิ้ลมีค่าลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำเปล่า การแสดงออกของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระและระดับกลูต้าไธโอนเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มทีได้รับเครื่องดื่มผลแอปเปิ้ล ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปกป้องสมองผ่านกระบวนการต้านการอักเสบของเครื่องดื่มจากผลแอปเปิ้ล และการบริโภคเป็นประจำอาจะมีส่วนช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของระบบประสาทและสมอง (Neurodegenerative Disorders) ได้

Food Funct. 2020;64:1901017.