ประสิทธิภาพของเทียนกิ่งในการรักษาผิวหนังอักเสบในผู้ป่วยที่ใส่ขาเทียม

ผู้ป่วยซึ่งมีอาการผิวหนังอักเสบเนื่องจากใส่ขาเทียม จำนวน 85 คน อายุ 12-70 ปี แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ใช้ขี้ผึ้งซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบเทียนกิ่ง 1% และกลุ่มควบคุมซึ่งใช้ครีมหลอก โดยทาขี้ผึ้งหรือครีมหลอกให้ทั่วผิวบริเวณตอขาซึ่งสัมผัสกับขาเทียม ทุกๆ คืน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ใช้ขี้ผึ้งเทียนกิ่ง การอักเสบของผิว เช่น อาการบวม คัน เหงื่อออก ผิวบาง และปวด จะลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าอาการผิวไหม้ลดลง แต่ผิวมีรอยแดงเพิ่มขึ้น และไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการใช้ขี้ผึ้งเทียนกิ่ง ดังนั้นขี้ผึ้งซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากใบเทียนกิ่ง อาจเป็นอีกทางเลือกในการรักษาอาการผิวหนังอักเสบในผู้ป่วยที่ใส่ขาเทียมได้

Complement Ther Med. 2020;49:102316.