การประเมินประสิทธิภาพและความทนของตำรับครีมสมุนไพรในการป้องกันผิวหนังอักเสบจากการฉายรังสี

การศึกษาผลตำรับครีมสมุนไพร (สูตรตำรับประกอบด้วยขี้ผึ้ง น้ำมันมะกอกฝรั่ง น้ำมันดอกดาวเรืองฝรั่ง น้ำมันเซนต์จอห์นเวิร์ต และวุ้นว่านหางจระเข้) ในการป้องกันผิวหนังอักเสบจากการฉายรังสี ทำการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งศีรษะและลำคอที่ต้องได้รับการรักษาโดยการฉายรังสี 5-7 สัปดาห์ จำนวน 59 คน กำหนดให้ผู้ป่วยใช้ครีมสมุนไพรทาบริเวณที่ได้รับการฉายรังสี วันละ 3-4 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการได้รับรังสีบำบัดและใช้ต่อเนื่องไปอีก 2 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการรักษา ทำการประเมินผลโดยให้ผู้ป่วยตอบแบบประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคผิวหนัง Dermatology Life Quality Index (DLQI) พบว่าผู้ป่วย 94.9% มีคะแนนคุณภาพชีวิตเท่ากับ 1 (มีผลกระทบเล็กน้อย) และกว่า 66.1% ของผู้ป่วยมีคะแนนคุณภาพชีวิตที่ระดับ 1 ตลอดระยะเวลาการรักษา และการประเมินความรุนแรงความเป็นพิษของผิวหนังจากการได้รับการฉายแสง โดยใช RTOG/EORTC scale พบว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการรักษาพบค่าเฉลี่ยความรุนแรงต่อผิวหนังในระดับ 1 (ผิวหนังแห้ง เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีและมีผมร่วงเล็กน้อย) ก่อนเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 2 สัปดาห์ที่ 4-5 และค่อยๆ ลดลงกลับสู่ระดับที่ 1 จนสิ้นสุดการศึกษา ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าตำรับครีมสมุนไพรสามารถป้องกันผิวหนังอักเสบจากการฉายรังสีและช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

Int J Low Extrem Wounds. 2020; doi.org/10.1177/1534734620923912.