ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเจลสารสกัดมะขามป้อม

การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเจลบำรุงผิวซึ่งมีส่วนประกอบของสารสกัด 50% เอ-ทานอลจากกิ่งมะขามป้อมที่เตรียมในรูปแบบนาโนอิมัลชัน (nanoemulsion) (emblica nanogel) ในอาสา สมัคร จำนวน 40 โดยให้อาสาสมัครแต่ละคนทา emblica nanogel ขนาด 0.3 ก. บนใบหน้า และขนาด 0.15 ก. บริเวณปลายแขนด้านหนึ่ง ในตอนเช้าและเย็น ขณะที่ใบหน้าและปลายแขนอีกด้านหนึ่งให้ทาเจล หลอก (placebo nanogel) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าทั้ง emblica nanogel และเจลหลอก ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว emblica nanogel มีผลลดค่าดัชนีชี้วัดจำนวนเมลานิน (melanin index) ในบริเวณแก้มได้อย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8 บริเวณหน้าผากในสัปดาห์ที่ 4, 6, 8 และบริเวณปลายแขนในสัปดาห์ที่ 8 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทาเจลหลอก ความยืดหยุ่นของผิวบริเวณแก้มเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 4 บริเวณหน้าผากเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 6 ส่วนผิวบริเวณปลายแขนไม่มีการเปลี่ยนแปลง ระดับความชุ่มชื้นของผิวและอาการผื่นแดงของผิวอาสาสมัครไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากค่าเริ่มต้น (base line) สรุปได้ว่าเจลสารสกัดมะขามป้อม (emblica nanogel) มีผลทำให้ผิวขาวกระจ่างใสได้ ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียง และระคายเคืองต่อผิวของผู้ใช้

Songklanakarin J Sci Technol. 2020;42(2):305-13.