ผลของสารสำคัญจากหญ้าหวานต่อการทำงานของ cytochrome p450

การศึกษาผลของสาร rebaudioside A, stevioside, และ steviol ซึ่งเป็นสารให้ความหวานที่แยกได้จากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) ต่อการทำงานของ cytochrome p450 (CYP) ในเซลล์ลำไส้หมูชนิด IPEC-J2 และเซลล์ตับของหมู โดยทำการเพาะเลี้ยงเซลล์ร่วมกับสารทดสอบในขนาด 0.5, 2.5, และ 5.0 ไมโครโมลาร์ (ศึกษาผลต่อการแสดงออกของ CYP) หรือ 0.0005 – 50 ไมโครโมลาร์ (ศึกษาผลต่อการทำงานของ CYP) เป็นเวลา 24 ชม. พบว่าสารจากหญ้าหวานไม่มีผลต่อการแสดงออกของ CYP1A1, CYP2A19, CYP2B22, CYP2C33, CYP2D25, CYP2E1, หรือ CYP3A29 ในเซลล์ IPEC-J2 ในขณะที่สารจากหญ้าหวานทั้ง 3 ชนิด เพิ่มการแสดงออกของ CYP3A29 ในเซลล์ตับอย่างชัดเจน แต่ไม่มีผลต่อการทำงานของ CYP อย่างจำเพาะเจาะจง ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร rebaudioside A, stevioside และ steviol มีผลเหนี่ยวนำการแสดงออกของ CYP3A29 ซึ่งไม่ใช่ CYP สำคัญที่มีผลต่อการเผาผลาญยา และไม่มีผลต่อการทำงานของ CYP อื่นๆ ดังนั้นการใช้สารจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในอาหาร ไม่น่าจะทำให้เกิดอันตรกิริยากับยาแผนปัจจุบันได้

Food Chem. 2018;258:245–53.