สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลควินซ์สายพันธุ์ต่างๆ

การวิเคราะห์สารสำคัญและการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase จากส่วนเปลือกผลและเนื้อผลของควินซ์ (Chaenomeles) จำนวน 12 สายพันธุ์จากประเทศจีน คือ Changjun, Yipinxiang, Luofu, Pingguohong, Luohanji, Zimugua, Daluo, Yipinhong, Zheng’an, Liufu, Guangpi, และ Qijiang พบว่า เปลือกผลของควินซ์อุดมไปด้วยสาร phenolics, flavonoids และ triterpenes ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ดีกว่าส่วนเนื้อผล ซึ่งความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์จะขึ้นกับวิธีเพาะปลูกและสภาพภูมิอากาศ สารสำคัญที่พบเป็นส่วนใหญ่คือสาร oleanolic acid, ursolic acid, protocatechuic acid, rutin, catechin, caffeic acid, syringic acid, epicatechin, hyperin, quercetin, kaempferol, และ chlorogenic acid

Food Chem. 2018;248:330–9.