ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารในกลุ่ม polymethoxyflavones จากเปลือกส้มจีน

การวิเคราะห์โครงสร้างสารในกลุ่ม polymethoxyflavones (Citrus polymethoxyflavones; PMFs) ที่แยกได้จากเปลือกส้มจีน (Citrus reticulata ‘Chachi’) ด้วยวิธี nuclear magnetic resonance (NMR) และ mass spectroscopic (MS) พบว่าประกอบด้วยสารสำคัญจำนวน 8 ชนิด คือ 5-hydroxy-6,7,8,4’-tetramethoxyflavone (1), 5,6,7,3’,4’-pentamethoxyflavanone (2), 5-hydroxy-6,7,8,3’,4’-pentamethoxyflavone (3), 3,5,6,7,8,3’,4’- heptamethoxyflavone (4), 5,6,7,8,3’,4’-hexamethoxyflavone (5), 5,6,7,8,4’-pentamethoxyflavone (6), 6,7,8,3’,4’-pentamethoxyflavanone (7) และ 5,6,7,3’,4’-pentamethoxyflavone (8) การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่าสาร (4), (5), (6) และ (8) มีฤทธิ์ยับยั้ง sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs) ซึ่งเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไขมันในร่างกาย โดยสาร (4) ออกฤทธิ์ได้ดีที่สุด และสาร (3) มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7, เซลล์มะเร็งปอดชนิด A549, และเซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2 ได้ดี นอกจากนี้สารอื่นๆ ที่แยกได้ ยังสามารถยับยั้งการสร้าง nitric oxide ซึ่งเป็นสารก่อการอักเสบได้อย่างชัดเจน โดยสาร (4) และ (5) ออกฤทธิ์ได้ดีกว่าสารอื่นๆ และพบว่าประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ต่างๆ นั้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนของหมู่ methoxy ที่อยู่ในโครงสร้างของสาร

Food Chem 2017;234:254–61