ถั่งเช่าสีทองช่วยบรรเทาความเสียหายของตัวกรองกั้นระหว่างเลือดและไขสันหลังจากการบาดเจ็บของไขสันหลัง

การศึกษาผลของถั่งเช่าสีทองต่อตัวกรองกั้นระหว่างเลือดและไขสันหลังจากการบาดเจ็บของไขสันหลังในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้ไขสันหลังเกิดความเสียหายด้วยการผ่าตัด โดยป้อน WIB-801C ซึ่งเป็นสารสกัดมาตรฐานจากเห็ดถังเช่า (Cordyceps militaris) และมี cordycepin ปริมาณสูง ให้ WIB-801C ขนาด 50 มก./กก. ในชั่วโมงที่ 2 และชั่วโมงที่ 8 หลังจากการบาดเจ็บของไขสันหลัง และป้อนวันละครั้ง ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ พบว่า สามารถบรรเทาความเสียหายของตัวกรองกั้นระหว่างเลือดและไขสันหลัง (blood-spinal cord barrier disruption) โดยมีผลยับยั้งการแสดงออกและการทำงานของเอนไซม์ metalloproteinase-9 (MMP-9) ยับยั้งการรวมกลุ่มของเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil และ macrophage และมีผลยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอักเสบได้แก่ tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukin-1β, interleukin-6, cyclooxygenase-2 (COX-2), inducible nitric oxide synthase (iNOS), growth related oncogene-alpha (Gro-α) และ macrophage inflammatory protein-2alpha (Mip-2α) นอกจากนี้ สาร WIB-801C ยังมีผลยับยั้งการตายของเซลล์ประสาท (neurons) และ oligodendrocytes และยับยั้งทำงานของกลุ่มเอนไซม์ p38 mitogen activated protein kinase (p38MAPK) และการผลิต proNGF ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะการอักเสบและการตายของเซลล์สมอง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า WIB-801C จากเห็ดถั่งเช่าสีทอง สามารถพิจารณาใช้เป็นสารรักษาเมื่อมีการบาดเจ็บของไขสันหลัง โดยมีฤทธิ์บรรเทาความเสียหายของตัวกรองกั้นระหว่างเลือดและไขสันหลัง ลดการอักเสบ และยับยั้งการตายของเซลล์ประสาทได้

J Ethnopharmacol. 2017; 203: 90-100.