ฤทธิ์ต้านภาวะไขมันพอกตับของเทียนสัตตบุษย์

การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์ (Nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD) ที่มีความผิดปกติในการสะสมไขมันในเนื้อเยื่อตับ ของเมล็ดเทียนสัตตบุษย์ (Pimpinella anisum L.) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะ NAFLD ด้วยการให้กินอาหารที่ไม่มีสารโคลีน (choline-deficient diet) เป็นเวลา 90 วัน จากนั้นจึงป้อนหนูด้วยสารสกัดน้ำ-เอธานอล (hydroethanolic extract; AE) ขนาด 25, 50, 100, และ 200 มก./กก./วัน หรือน้ำมันหอมระเหยของเมล็ดเทียนสัตตบุษย์ (essential oil; AO*) ขนาด 0.125, 0.25, และ 0.5 มก./กก./วัน เป็นเวลานาน 30 วัน พบว่ากลุ่มที่ได้รับ AE และ AO มีระดับผลรวมคอเลสเตอรอล, low-density lipoprotein (LDL), และไตรกลีเซอไรด์ลดลง และมีระดับ high-density lipoprotein (HDL) เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ เช่นเดียวกับระดับ aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) ในเลือดและตัวบ่งชี้ภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ซึ่งพบว่าลดลง และการตรวจสอบเนื้อเยื่อตับพบว่า AE และ AO สามารถลดการอักเสบจากภาวะที่มีถุงไขมันสะสมอยู่ในตับ (macrovesicular steatohepatitis) ได้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาภาวะตับอักเสบที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์ต่อไป

*น้ำมันหอมระเหยของเมล็ดเทียนสัตตบุษย์ ประกอบด้วย trans-anethole (89.24%) γ-himachalene (2.89%), methyl chavicol (2.72%), และ limonene (1.88%)

J Res Med Sci 2017;22:37.