การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจร

การศึกษาความปลอดภัยในมนุษย์ของสารสกัดมาตรฐานฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees) โดยการประเมินผลทางคลินิคในอาสาสมัครชายหญิงสุขภาพดี จำนวน 20 คน ที่รับประทานแคปซูลฟ้าทะลายโจร ครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 8 ชั่วโมง (รวมได้รับวันละ 12 แคปซูล เท่ากับสารสกัดมาตรฐานจากฟ้าทะลายโจร 4.2 กรัม) ติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งเป็นขนาดที่แนะนำให้ใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อบรรเทาอาการหวัดและเจ็บคอ การตรวจสอบผลทางคลินิคในอาสาสมัครหลังการรับประทานทั้งค่าโลหิตวิทยา ความแข็งตัวของเลือด ระดับชีวเคมี และคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาว (white blood cell count) และเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล (absolute neutrophil count) เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ระดับ alkaline phosphatase ในเลือดลดลง และระดับกรดด่าง (pH) ในเลือดสูงขึ้น นอกจากนี้ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวของอาสาสมัครลดลงเล็กน้อยในระยะเวลาสั้นๆ หลังรับประทาน 30 นาที อย่างไรก็ตามไม่พบความผิดปกติหรืออาการไม่พึงประสงค์อื่นในระหว่างการรับประทาน การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของการรับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจรเพื่อบรรเทาอาการหวัดและโรคทางเดินหายใจส่วนบน

Planta Med 2017;83:778-89