ฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้หนูตะเภาของยี่หร่า

นักวิจัยจากบราซิลได้ทดลองนำเอาน้ำมันหอมระเหยจากยี่หร่า ไปทดสอบกับลำไส้หนูตะเภาที่ตัดแยกจากลำตัว พบว่าในขนาด 0.1-1000 มคก./มล. มีผลคลายกล้ามเนื้อลำไส้ และต้านการหดเกร็งที่เกิดจาก KCl และ acetylcholine ค่าที่ทำให้คล้ายกล้ามเนื้อได้ 50% (IC50) คือ 23.8 มคก./มล. และที่ต้าน KCl และ acetylcholine 50% คือ 18.6 และ 70 มคก./มล. หลักฐานการทดลองนี้สนับสนุนการใช้ในเรื่องท้องอืดเฟ้อ

J Ethnopharmacol 2002;81(1):1-4