การพัฒนาไลโปโซม เคอคิวมินอยด์ เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

นำเหง้าขมิ้นชันแห้งมาตรวจสารเคอคิวมินอยส์ โดยวิธีHPTLC มีสารเคอคิวมินอยส์อยู่เกือบ 80% เคอคิวมินอยส์เป็นสารที่ไม่ละลายในน้ำ นำไปทำเป็นสูตรตำรับชนิดไลโปโซมโดยใช้ soy phosphatidylcholine เรียกว่า curcuminoid liposomes (VisiCurTM) ซึ่งถูกทำให้กระจายตัวได้ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 395 nm และสามารถต้านออกซิเดชั่นเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารเคอคิวมินอยด์ แม้ว่าไลโปโซมของเคอคิวมินอยด์จะลดอนุมูลอิสระได้น้อยว่าในรูปแบบของสารละลายเอทานอลแต่ก็ทำให้เกิดการยับยั้งอนุมูลอิสระได้ ในการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ พบว่าไลโปโซมของเคอคิวมินอนยด์ ได้ดีกว่า การทดสอบในอาสาสมัครพบว่าไลโปโซมของเคอคิวมินอยด์เพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิวหนัง เมื่อนำไปใส่ในอีมัลชั่นของ mineral oil พบว่ายังมี ไลโปโซมของเคอคิวมินอยด์ที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเหลืออยู่หลังผ่านกระบวนการผสม ดังนั้นไลโปโซมของเคอคิวมินอยด์อาจนำไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลากหลายชนิดที่คาดหวังผลให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังและต้านออกซิเดชั่นในระยะยาว

Thai J Pharm Sci 25 (Suppl);2001:18