ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร, ต้านแบคทีเรียและฆ่าอสุจิของ Salanin

Salanin เป็นสารในกลุ่ม limonoid ซึ่งสกัดได้จากสะเดาแสดงฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร โดยรับประทานขนาด 10, 20 และ 50 mg/kg ไม่แสดงฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ แต่แสดงฤทธิ์ฆ่าอสุจิของคน ที่ขนาดความเข้มข้น 0.5 และ 0.25% ของ salanin

Indian Drugs December 2001;38(12):629-32.