ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสารสกัดชาเขียว พริก และขิง ต่อน้ำหนักในหญิงที่มีน้ำหนักเกิน

การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองฝ่ายในผู้หญิงจำนวน 50 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-50 ปี และมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย : BMI ≥ 25 กก.ตรม.) แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 25 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับสารสกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดชาเขียว 125 มก. สารสกัดจากพริก 25 มก. และสารสกัดจากขิง 50 มก./1 แคปซูล ให้รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหารกลางวัน และอาหารเย็น กลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอกในขนาดที่เท่ากัน นาน 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสารสกัดชาเขียว พริก และขิง น้ำหนักร่างกายลดลง (-1.8 ± 1.5 กก.) ในขณะที่กลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้น (+0.4 ± 1.2 กก.) BMI ลดลง (-0.7 ± 0.5 กก.) นอกจากนี้ยังลดระดับอินซูลินในเลือด (-2.6 ± 3.9 µIU/ml.) ลดภาวะการดื้อยาต่ออินซูลิน และเพิ่มระดับกลูต้าไธโอนในเลือด (+73.8 ± 120.6 ) µmol/L. เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสารสกัดชาเขียว 125 มก. พริก 25 มก. และขิง 50 มก./1 แคปซูล วันละ 4 แคปซูล นาน 8 สัปดาห์ มีผลให้น้ำหนักร่างกาย BMI และอินซูลินในเลือดลดลง แต่ระดับกลูต้าไธโอนเพิ่มขึ้น

Ann Nutr Metab 2017;70:277-85