ฤทธิ์ปรับปรุงสภาพผิวของว่านหางจระเข้

การศึกษาทางคลินิกแบบ randomized, double-blind, placebo-controlled ในอาสาสมัครผู้หญิงสุขภาพดีจำนวน 64 คน อายุ 30-59 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้รับประทานโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของสารสเตอรอล (sterol) จากวุ้นว่านหางจระเข้ (Aloe vera (L.) Burm.f.) 40 มคก. ต่อ 100 กรัม ทุกวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม จากการประเมินลักษณะของผิวหนังบริเวณปลายแขนพบว่ากลุ่มที่รับประทานโยเกิร์ตผสมสารสเตอรอลมีผลในการเพิ่มความชุ่มชื้นของผิว (skin moisture) ลดการสูญเสียน้ำทางผิวหนัง (transepidermal water loss) เพิ่มความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมของผิวหนัง (gross elasticity) เพิ่มความยืดหยุ่นสุทธิ (net elasticity) เพิ่มค่าความยืดหยุ่นทางชีวภาพ (biological elasticity) และมีค่าพารามิเตอร์ที่บ่งชี้ว่ามีผลช่วยลดการเสื่อมสภาพ (aging) และความเปราะบาง (fragility) ของผิวหนัง รวมทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณคอลลาเจนในผิว จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าสารสเตอรอลที่พบได้ในวุ้นของใบว่านหางจระเข้อาจมีฤทธิ์ช่วยคงสภาพผิวให้สุขภาพดีได้

Skin Pharmacol Physiol 2016;29:309-17.