ฤทธิ์บรรเทาอาการปวดทางระบบประสาทของน้ำมันหอมระเหยจากโหระพาช้าง

ทดสอบฤทธิ์บรรเทาอาการปวดทางระบบประสาทของน้ำมันหอมระเหยจากโหระพาช้าง (Ocimum gratissimum L.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกรัดเส้นประสาทไซแอติก (sciatic) เพื่อเหนี่ยวนำให้อักเสบ โดยให้น้ำมันหอมระเหยขนาด 10, 20 และ 40 มก./กก. และให้สาร eugenol หรือ myrcene ที่แยกได้จากโหระพาช้างขนาด 1, 5 หรือ 10 มก./กก. ทางปาก เป็นเวลา 14 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมบวกที่ให้ยารักษาอาการปวดเส้นประสาท pregabalin ขนาด 20 มก./กก. ผลการทดสอบพบว่าน้ำมันหอมระเหยขนาด 20 และ 40 มก./กก. และสาร eugenol หรือ myrcene ขนาด 5 และ 10 มก./กก. มีผลบรรเทาอาการปวดจากการทดสอบด้วย von frey และ hot plate และพบว่าน้ำมันหอมระเหยโหระพาช้างหรือสาร eugenol มีประสิทธิภาพในการลดระดับสารก่อการอักเสบ Interleukin-1β ในเส้นประสาทไซแอติก จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่า น้ำมันหอมระเหยและสารสำคัญในโหระพาช้างมีผลช่วยบรรเทาปวดของเส้นประสาทของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้อักเสบได้

Planta Med 2016:82;211-216