ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนลงพุงของสาร xanthohumol จากฮอพ

การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนลงพุงของสาร xanthohumol (XN) จากฮอพ (Humulus lupulus ) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนด้วยการให้อาหารไขมันสูง (high-fat diet) โดยให้สาร XN ขนาด 30 และ 60 มก./กก.น้ำหนักตัว/วัน ทางปาก เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าสาร XN มีผลในการลดน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของหนูเม้าส์ โดยขึ้นอยู่กับขนาดของสาร และหนูกลุ่มที่ได้รับสาร XN ขนาด 60 มก./กก. มีระดับน้ำตาล ไตรกลีเซอไรด์รวม คอเลสเตอรอลรวม และระดับสารไซโตไคน์ก่อการอักเสบ monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) ลดลง รวมทั้งระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL, Interleukin-6, Insulin และ Leptin ลดลง 80%, 78%, 42% และ 41% ตามลำดับ นอกจากนี้สาร XN ขนาด 60 มก./กก. ยังมีผลลดระดับ Proprotein Convertase Subtilisin Kexin 9 (PCSK-9) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีผลควบคุมสมดุลของคอเลสเตอรอล (cholesterol homeostasis) ได้ถึง 44% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าสาร XN จากฮอพ มีฤทธิ์ต้านอักเสบและลดภาวะอ้วนลงพุงในหนูเม้าส์ได้

Arch Biochem Biophys 2016;599:22-30