ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของบัวบก (Centella asiatica )

ทดสอบฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของบัวบก ในหนูแรทที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะอ้วนและเป็นเบาหวาน โดยให้สารสกัดเอทานอลใบบัวบกขนาด 300 มก./กก. ผ่านทางกระเพาะอาหาร วันละครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ให้ยา metformin 300 มก./กก. ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดบัวบกมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลและระดับไขมัน เปลี่ยน tricarboxylic acid cycle หรือวัฎจักรเครปส์ (Krebs’ cycle) ซึ่งในเซลล์ของหนูที่เป็นเบาหวานจะมีการสลายในวัฎจักรเครปส์สูง และเปลี่ยนเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโนที่ผิดปกติกลับเป็นปกติ รวมทั้งมีฤทธิ์เพิ่มการสร้างและหลั่งอินซูลิน

J Ethnopharmacol 2016;180:60-9