ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบยี่โถ

การทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากต้นยี่โถ (Nerium oleander L.) ในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน พบว่าเมื่อป้อนสารสกัด hydromethanolicจากใบยี่โถ ขนาด 50 และ 200 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้หนูแรท ติดต่อกัน 20 วัน สามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดลง 73.79% เมื่อเทียบกับหนูเบาหวานปกติ และเมื่อทำการทดสอบการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินต่อระดับน้ำตาลในเลือด (Oral Glucose Tolerance Test)พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบยี่โถสามารถลดระดับน้ำตาลลง 65.72% ภายใน 3 ชั่วโมงหลังป้อนกลูโคส นอกจากนี้สารสกัดจากใบยี่โถยังช่วยลดไขมันในเลือด โดยลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์และคอเลสเตอรอล รวมถึงเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ peroxidase และ catalase ในตับ ไต และเซลล์กล้ามเนื้อ อีกทั้งลดปริมาณ lipid peroxidation และไกลโคเจนสะสมในตับให้เข้าสู่ภาวะปกติ การศึกษานี้ช่วยยืนยันศักยภาพของใบยี่โถตามสรรพคุณการใช้แผนโบราณในการลดน้ำตาลในเลือด

J Ethnopharmacol 2015;161:128-37