ชาคาโมมายล์ช่วยควบคุมดัชนีน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยเบาหวาน

การศึกษาแบบ single-blind randomized controlled clinical trail ต่อฤทธิ์ของคาโมมายล์ (Matricaria chamomilla L.) ในการควบคุมดัชนีน้ำตาล (glycemic index) และต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 64 คน โดยแบ่งผู้ป่วยเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกให้ดื่มชาคาโมมายล์ (ชาซอง บรรจุ 3 ก. ชงในน้ำร้อน 150 มล. นาน 10 นาที) ดื่มวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที ติดต่อกัน 18 สัปดาห์ เทียบกับกลุ่มที่สองที่รับประทานน้ำอุ่นในขนาดเดียวกัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าผู้ป่วยที่ดื่มชาคาโมมายล์มีความเข้มข้นของค่าน้ำตาลสะสม (glycosylated hemoglobin) ระดับอินซูลิน และภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) และระดับ malondialdehyde ในเลือดลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าค่าการต้านอนูมูลอิสระในกลุ่มที่รับประทานชาโมมายล์เพิ่มขึ้น 6.81% โดยมีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ superoxide dismutase, glutathione peroxidase และ catalase ขึ้น 26.16%, 39.71% และ 45.06% ตามลำดับ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการดื่มชาคาโมมายล์ช่วยควบคุมค่าดัชนีน้ำตาล และเพิ่มค่าต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานได้

Nutrition 2016;32:66-72