ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของผักชีล้อม (Oenanthe Javanica )

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของผักชีล้อม โดยทดสอบในหนูเจอร์บิล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ให้น้ำเกลือและทำการผ่าตัดหลอก (sham group) กลุ่มที่ 2 ให้น้ำเกลือแล้วชักนำให้สมองขาดเลือดชั่วคราว กลุ่มที่ 3 และ 4 ให้สารสกัดเอทานอลผักชีล้อม 100 และ 200 มก./กก. ตามลำดับ แล้วชักนำให้สมองขาดเลือดชั่วคราว โดยให้สารทางปากวันละครั้ง เป็นเวลา 7 วัน ก่อนผ่าตัด (วันสุดท้ายให้สารก่อนผ่าตัด 30 นาที) ทำการวัดสารต้านอนุมูลอิสระ copper, zinc superoxide dismutase SOD (SOD1), manganese SOD (SOD2), catalase และ glutathione peroxidase และประเมินเซลล์ประสาทรูปร่างปิระมิด (pyramidal neurons) ของสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (hippocampal) บริเวณคอร์นู แอมโมนิส 1 (Cornu Ammonis 1; CA1) ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดขนาด 200 มก./กก. มีผลป้องกันเซลล์ประสาทไม่ให้ถูกทำลายจากภาวะสมองขาดเลือด โดยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ โดยเฉพาะ glutathione peroxidase

Chin Med J (Engl) 2015;128(21):2932-7