ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากถั่วแระต้น

การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพปไทด์จากถั่วแระต้นหรือถั่วมะแฮะ (Cajanus cajan (L.) Millsp.) ซึ่งอยู่ในรูปแบบของซีรั่มที่มีลักษณะของเหลวใส โดยทดสอบในอาสาสมัครหญิงชาวเอเชีย จำนวน 20 คน อายุระหว่าง 35 ถึง 65 ปี พบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองที่ผิวหน้าหรืออาการข้างเคียงใดๆ ผลิตภัณฑ์สามารถลดจำนวนริ้วรอย (number of wrinkle) ได้ 72.7% ลดความลึกเฉลี่ยของริ้วรอย (mean depth) ได้ 70% ลดความยาวของริ้วรอยรวม (total length) ได้ 60% และปริมาณพื้นที่รวมของริ้วรอย (total wrinkle) ได้ 65% ของรอยตีนกา นอกจากนี้ยังสามารถลดฝ้าได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับผิวหน้าที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นตัวควบคุม และอาสาสมัครมีความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ คือ ใช้ง่ายซึม เร็ว ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองหรือผลข้างเคียง สามารถลดรอยตีนกา และลดฝ้าได้

จดหมายข่าว วว 2559;19(2):5.