ผลของชาเขียวต่อการรักษาโรคอ้วน

โรคอ้วนเป็นโรคที่เกิดจากภาวะไม่สมดุลระหว่างการได้รับพลังงานและการใช้พลังงาน ซึ่งมีสาเหตุต่างๆ ได้แก่ กรรมพันธุ์ การเผาผลาญพลังงาน ระบบต่อมไร้ท่อผิดปกติหรือผลรวมๆ หรืออาจจะเกิดจากรับประทานมากเกินไป การรักษาโรคอ้วนโดยวิธีการจำกัดปริมาณอาหาไม่ค่อยประสบความสำเร็จ จึงมีการศึกษาเพื่อหายารักษา ผู้วิจัยกลุ่มนี้ได้ทดลองนำเอา สารสกัดชาเขียวด้วยเอทานอล (80%) ซึ่งมี catechin อยู่ 25% (คำนวณเป็นepigallocatechin) โดยทดลองในหลอดทดลอง พบว่ายับยั้ง gastric และ pancreatic lipase และกระตุ้น การสร้างความร้อน (Thermogenesis) และได้ทดลองผู้เป็นโรคอ้วนไม่มากนัก (moderate obes patient) โดยทดลองกับชายอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยให้รับประทานสารสกัด วันละ 2 ครั้ง เช้า กลางวัน ครั้งละ 2 แคปซูล (รวมแล้วได้ catechin 375 มก./วัน) พบว่าหลังจาก 3 เดือน น.น.ลดลง 4.0% และรอบเอวลดลง 4.48% จะเห็นได้ว่าสารสกัดชาเขียวมีผลลดความอ้วน โดยออกฤทธิ์ยับยั้ง lipase และกระตุ้นการเกิดความร้อน มีรายงานอาการ ไม่พึงประสงค์ 5 ราย จาก 70 ราย คือ 2 ราย ปวดท้อง 2 ราย ท้องเสีย และ 1 ราย เพิ่ม transaminase

Phytomedicine 2002;9:1-8.