สารสำคัญในบัวบกต้านการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง

การศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro ) โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงชนิด SVK-14keratinocytes แสดงว่าสารสกัดน้ำจากบัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.) ให้ผลอย่างอ่อนในการต้านการ แบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังชั้น keratin (ค่า IC50 = 209.9 มก./มล.) แต่สารสำคัญ 2 ชนิดในบัวบกคือ medecassoside และ asiaticoside ให้ผลใกล้เคียงกับ dithranol ที่ใช้เป็นสารเปรียบเทียบ โดยสารทั้ง 3 มีค่า IC50 = 8.6, 8.4 และ 5.2 มิลลิโมล ตามลำดับ ผลการศึกษานี้แสดงว่าบัวบกอาจมีศักยภาพในการนำมาพัฒนาเป็นยาทาภายนอก รักษาโรคสะเก็ดเงินหรือเดิมเรียกโรคเรื้อนกวาง (anti-psoriatic agent) ซึ่งเป็นโรค ผิวหนังที่มีการแบ่งตัวของชั้น keratin เร็วกว่าปกติประมาณ 10 เท่า

Phytomedicine 2001; 8(3): 230-5