ฤทธิ์ต้านมะเร็งของมะขามป้อม

สารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อม ( Emblica officinalis   Gaertn. ) ขนาด 1.25 ก./กก. นน.ตัวมีผลยืดอายุหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งช่องท้อง (ascites tumor) ได้ 20% การศึกษาทำโดยการฉีดเซลล์มะเร็งชนิด Daltons lymphoma ascites cell (DLA) เข้าช่องท้อง หลังจากนั้น 24 ชม. ให้สารสกัดผลมะขามป้อมทางปาก 5 วัน โดยให้วันเว้นวัน การศึกษาผลต่อขนาดของก้อนมะเร็งทำโดยฉีดเซลล์มะเร็งชนิด DLA เข้าใต้ผิวหนังที่ขาหลังขวาของหนูทดลอง หลังจากนั้น 24 ชม. ให้สารสกัดผลมะขามป้อมทางปากโดยให้ติดต่อกัน 10 วัน ตรวจขนาดของก้อนมะเร็งในวันที่ 30 ของการทดลอง สารสกัดผลมะขามป้อมขนาด 1.25 ก./กก. นน.ตัว มีผลลดขนาดของก้อนมะเร็งลงเป็น 1.75 มล. ( กลุ่มควบคุมมีขนาดของก้อนมะเร็ง 4.6 มล.) สารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อมมีผลยับยั้งเอนไซม์ cdc 25 phosphatase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ควบคุมกระบวนการแบ่งเซลล์และพบมีการสร้างเอนไซม์นี้มากกว่าปกติในเซลล์มะเร็งบางชนิด ดังนั้นฤทธิ์ของสารสกัดผลมะขามป้อมจึงอาจเกี่ยวข้องกับการรบกวนกระบวนการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง

J Ethnopharmacol 2001; 75: 65-9.