ผลของสะระแหน่ฝรั่งต่อภาวะจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

สารสกัดเอทานอล-น้ำ (1:1) จากใบและลำต้นสะระแหน่ฝรั่ง (Mentha piperata  L. ) ซึ่งได้กำจัดน้ำมันหอมระเหยออกแล้ว มีผลยับยั้งการปลดปล่อยฮีสตามีน (histamine) จาก mast cell ของหนูขาวที่ถูกกระตุ้นให้หลั่งฮีสตามีนด้วยสาร 48/80 (ในหลอดทดลอง) เมื่อนำสารสกัดดังกล่าว มากำจัดไขมันและนำมาผ่านคอลัมน์โครมาโตกราฟฟีโดยใช้สารสกัดเอทานอล-น้ำ (1:1) เป็น eluent eluent ที่รวบรวมได้ใช้เป็นสารสกัดตัวอย่างศึกษาในหนูขาวที่ถูกทำให้เกิดอาการจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โดยให้กินสารสกัดตัวอย่างในขนาด 300 และ 1,000 มก./กก.นน.ตัว พบว่าสารสกัดมีผลยับยั้งอาการจากภูมิแพ้ โดยลดจำนวนครั้งของการจามและการถูจมูก นอกจากนั้นยังมีผลยับยั้งการรั่วของสี (dye leakage) เข้าสู่ช่องจมูกของหนูซึ่งแสดงว่าสารสกัดมีผลต่อการซึมผ่านของของแหลวผ่านผนังหลอดเลือดที่เยื่อจมูก การศึกษานี้แสดงว่าสารสกัดสะระแหน่ฝรั่งอาจมีประโยชน์ทางคลีนิกเพื่อบรรเทาอาการต่างๆของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic rhinitis)

Biol Pharm Bull 2001;24(1):92-5