ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการแบ่งตัวของเซลล์จากเมล็ดทับทิม

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์ ของสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดทับทิม (Punica granatum L., PSEE) ในเซลล์มะเร็งหลายๆ ชนิดของมนุษย์ พบว่า PSEE มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดกระบวนการออกซิเดชั่นของไขมัน (lipid peroxidation) ที่ดี มีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด LNCaP ได้ดีกว่าสาร vinblastine ที่เป็นสารต้านมะเร็งถึงสามเท่า และการทดสอบกับเซลล์มะเร็งเต้านม พบว่ามีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการแบ่งตัวได้ 50% (IC50) เท่ากับ 9.6 มคก./มล. การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า PSEE มีสาร punicic acid เป็นส่วนประกอบหลัก (72.8%) และยังอุดมไปด้วยสารในกลุ่ม glycolipids, phospholipids และกรดไขมันจำเป็น เช่น α-linoleic และ α-linolenic จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า PSEE มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์ที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับต้านมะเร็งต่อไป

Food Chemistry 2015;167:475-83.