คุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสของสมุนไพรบางชนิด

เอนไซม์แซนทีนออกซิเดส (xanthine oxidase) ทำหน้าที่เร่งปฏิกริยาออกซิเดชั่นเพื่อเปลี่ยนสารไฮโปรแซนทีน (hypoxanthine) เป็นแซนทีน (xanthine) และกรดยูริก (uric acid) กรดยูริกเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเก๊าต์ จากการสำรวจยาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส พบว่าสารสกัดเมทานอลจากยอดอ่อนอบเชยจีน (Cinnamomum cassia Blume) และสารสกัดเมทานอลจากดอกเก๊กฮวย (Chrysanthemum indicum L.) ให้ผลยับยั้งเอนไซม์โดยมีความเข้มข้นที่ยับยั้งเอนไซม์ได้ 50 % (IC50) เท่ากับ 18 และ 22 ไมโครกรัม/มล. ตามลำดับ อัลโลพูลินอล (allopurinol) ซึ่งใช้เป็นสารเปรียบเทียบมีค่า IC50 1.06 ไมโครกรัม/มล.

J Ethnopharmacol 2000; 73:199-207