ผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจของการบริโภคผลิตภัณฑ์จากโกโก้

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม มีกลุ่มควบคุม มีการสลับกลุ่ม และให้อาสาสมัครใช้ชีวิตตามปกติ (A randomised, controlled, cross-over, free-living study) ในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 24 คน และผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงระดับปานกลาง (>2000 มก./ล.) จำนวน 20 คน โดยให้ดื่มนมที่ผสมผลิตภัณฑ์จากโกโก้ซึ่งมีใยอาหารสูง (ประกอบด้วยใยอาหาร 33.9% และ soluble polyphenol 13.9 มก./ก. ) ขนาด 15 ก. วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ดื่มนม จากผลการทดลองพบว่าอาสาสมัครที่ดื่มนมผสมผลิตภัณฑ์จากโกโก้มีระดับ HDL-cholesterol (HDL-C) ในเลือดเพิ่มขึ้น ส่วนระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด และสารที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการอักเสบเช่น interleukin-1β (IL-1β) และ IL-10 จะมีระดับลดลง โดยไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์จากโกโก้ร่วมกับนมเป็นผลดีกับหลอดเลือดหัวใจทั้งในคนปกติและผู้ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โดยทำให้ระดับ HDL-C เพิ่มขึ้น เหนี่ยวนำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง อีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และไม่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

British Journal of Nutrition 2014;111:122 – 34.