ฝรั่ง* Psidium guajava  L.

ชื่อยาWarfarin
กลุ่มยายาต้านการแข็งตัวของเลือด*
Anticoagulant
สารสำคัญของสมุนไพรผลิตภัณฑ์ชาใบฝรั่ง (Bansoreicha ®)
ผลของการเกิดอันตรกิริยาไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา * -
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจไม่เกิด เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผล ควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง4