จุลสารข้อมูลสมุนไพร

ค้นหาดัชนีจุลสาร

เรื่องเด่นประจำฉบับ 40(2) 

  • ประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปากของแครนเบอร์รี
  • ผลของกุหลาบมอญต่อความวิตกกังวล

จุลสารข้อมูลสมุนไพร ภายในประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับพืชสมุนไพรต่างๆ เช่น สรรพคุณ วิธีใช้ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ข้อควรระวัง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจทางด้านพืชสมุนไพร มีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ

  1. อัตราค่าสมาชิก 150 บาท/ปี (4 เล่ม)
  2. จำหน่ายปลีกในราคาเล่มละ 40 บาท
    *หมายเหตุ: จุลสารฯ ฉบับเก่า (ปีที่ 1-31) จำหน่ายฉบับละ 25 บาท
สมัครสมาชิก

จุลสารฉบับอื่นๆ หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-4327, 0-2644-8677-91 ต่อ 5313, 5316
E-mail : headpypi@mahidol.ac.th