ฝรั่ง* Psidium guajava  L.

ชื่อยาCimetidine
กลุ่มยายาต้านโรคกระเพาะอาหารอักเสบ*
Antiulcer
Anti-gastritis
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัดน้ำจากผล
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มระดับยาในเลือด
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ยับยั้งการขับยาออกจากเซลล์ และเพิ่มการดูดซึมของยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผล ควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง11