ถั่วเหลืองดำ (black-soy bean) ช่วยยับยั้งการสะสมคอเลสเตอรอลในตับ

การศึกษาผลของถั่วเหลืองดำต่อการเมตาบิลิสมของคอเลสเตอรอล และภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคไขมันพอกตับ (ภาวะที่มีไขมันสะสมอยู่ในเซลล์ตับโดยที่ไม่ได้ดื่มสุรา: Non-alcoholic fatty liver disease) ด้วยการป้อนด้วยอาหารไขมันสูง พบว่าการป้อนผงถั่วเหลืองดำ ขนาด 1% และ 4% ร่วมกับการป้อนอาหารไขมันสูง ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวม และไตรกลีเซอร์ไรด์ในตับได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยผงถั่วเหลืองดำมีผลลดการแสดงออกของ Sterol responsive element-binding proteins-2 mRNA (โปรตีนเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดไขมัน) และ HMG-CoA Reductase mRNA (เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล) และเพิ่มการแสดงออกของ ABCA1 mRNA ในเซลล์ตับซึ่งมีผลเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลออกนอกเซลล์ รวมทั้งเพิ่มปริมาณกรดน้ำดีในตับ และถั่วเหลืองดำยังกระตุ้นการหลั่ง adiponectin ซึ่งมีผลลดภาวะดื้อต่ออินซูลินของเซลล์ กระตุ้นการทำงานโปรตีน phosphorylated AMP-activated protein kinase และช่วยกำจัดกรดไขมันอิสระในตับ นอกจากนี้ถั่วเหลืองดำยังลดระดับอนุมูลอิสระ malondialdehyde และไนเตรท รวมทั้งช่วยปรับปรุงการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ superoxide dismutase, catalase และ glutathione peroxidase ที่เสียสมดุลเนื่องจากภาวะไขมันสูง การศึกษานี้จึงแสดงให้เห็นว่าถั่วเหลืองดำมีส่วนช่วยปรับปรุงระบบเมตาบอลิสมของคอเลสเตอรอล และภาวะดื้อต่ออินซูลินของเซลล์ รวมทั้งลดความเสียหายจากกระบวนการ oxidative stress ที่มีสาเหตุมาจากโรคไขมันพอกตับได้

Food Chem Toxicol 2013;60:404-12