ฤทธิ์ปกป้องสมองของสาร madecassoside จากใบบัวบก

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของสาร madecassoside จากใบบัวบกในหนูแรทที่เป็นโรคพาร์กินสัน โดยให้สาร madecassoside เข้าทางกระเพาะของหนูแรทขนาด 15ม 30 และ 60 มก./กก./วัน ต่อเนื่องกัน 7 วัน ก่อนหนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคพาร์กินสันระยะเริ่มแรกด้วยการฉีดสาร MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) แล้วให้สาร madecassoside ต่อเนื่องไปอีก 14 วัน ผลการศึกษาพบว่าสาร madecassoside ช่วยปรับปรุงสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ป้องกันไม่ให้เซลล์ประสาทชนิด dopaminergic neuron ถูกทำลาย และยับยั้งการลดลงของโดปามีนในสมองส่วน striatum นอกจากนี้สาร madecassoside ยังออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยลดระดับ malonyldialdehyde เพิ่มปริมาณกลูต้าไธโอน เพิ่มอัตราส่วนของโปรตีน Bcl-2/Bax (โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์) รวมทั้งเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน brain derived neurophic factor (BDNF) ซึ่งเป็นโปรตีนที่จำเป็นต่อการทำงานของเซลล์ประสาท การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสาร madecassoside จากใบบัวบกมีประสิทธิภาพในการช่วยให้สมองฟื้นตัวจากการเหนี่ยวนำให้เกิดอาการพาร์กินสัน โดยผ่านฤทธิ์ปกป้องสมอง ลดการสูญเสียโดปามีน ต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งเพิ่มอัตราส่วนของโปรตีนที่ป้องกันการตายของเซลล์ และเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนที่ช่วยในการทำงานของเซลล์ประสาท

Fitoterapia 2013;90:112-8