ผลของสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดของถั่วเหลืองดำต่อภาวะเบาหวาน

การทดสอบผลของสารสกัดกรด น้ำ และเอทานอลจากเปลือกหุ้มเมล็ดของถั่วเหลืองดำ (BE) ที่อุดมไปด้วยสารในกลุ่ม polyphenols เช่น anthocyanins (cyanidin 3-glucoside; C3G) และ procyanidins (PCs) ในหนูเม้าส์ที่มีภาวะของเบาหวานชนิดที่ 2 (ชนิดไม่ต้องพึ่งอินซูลิน) โดยให้หนูกินอาหารที่มี BE ผสมอยู่ 22 ก./อาหาร 1 กก. เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า BE สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยบรรเทาอาการของภาวะเบาหวาน รวมทั้งทำให้ความไวต่ออินซูลินของสัตว์ทดลองเพิ่มขึ้น โดยมีกลไกการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการกระตุ้น AMP-activated protein kinase (AMPK) ในกล้ามเนื้อและตับของหนู ส่งผลให้ glucose transporter 4 ในกล้ามเนื้อลายเพิ่มขึ้น และกระบวนการ gluconeogenesis ในตับลดลง นอกจากนี้การทดลองกับ L6 myotubes ในหลอดทดลอง ยังแสดงให้เห็นว่า สาร C3G และ PCs สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการกระตุ้น AMPK รวมทั้งเพิ่มการเก็บน้ำตาลกลูโคส (glucose uptake) เข้าไปในเซลล์ด้วย

J Agric Food Chem 2013;61:5558-64