การยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของผลมะระขี้นก

น้ำมันมะกอกสกัดผลมะระขี้นก(Momordica charantia L.) และผงมะระขี้นกผสมน้ำผึ้ง มีผลยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาวซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลด้วยเอทานอล สารสกัดเฮกเซนและสารสกัดเอทานอลจากผลมะระขี้นกให้ผลยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารเช่นเดียวกัน เมื่อทำการทดลองเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยสารไดเอทธิลไดไธโอคาร์บาเมท (diethyldithiocarbarmate) ซึ่งยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดีสมิวเทส (Superoxide dismutase, SOD; SOD มีบทบาทช่วยกำจัดอนุมูลอิสระ) พบว่าสารสกัดเอทานอลจากผลมะระขี้นกสามารถยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร

J.Ethnopharmacol 2000;71:77-82