การปกป้องตับของมะขามป้อม

เมื่อให้หนูกินสารสกัดที่เตรียมจากผลมะขามป้อมสด (Phyllanthus emblica Linn.) ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญเป็นสารกลุ่มแทนนอยด์ คือเอมบริคานิน เอ (emblicanin A) 37 % และเอมบริคานิน บี (emblicanin B) 33 % นานติดต่อกัน 10 วัน พบว่าสามารถป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นด้วยการให้ธาตุเหล็กปริมาณสูงมาก นอกจากนั้นยังมีผลยับยั้งการเพิ่มของระดับเอนไซม์ต่างๆ ที่เป็นตัวชี้สภาพของตับ ได้แก่ เอนไซม์ alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase และ lactate dehydrogenase สารซิรีมาริน (silymarin) ซึ่งเป็นสารเปรียบเทียบให้ผลเช่นเดียวกัน จึงเชื่อว่าสารสกัดผลมะขามป้อมแสดงฤทธิ์ปกป้องตับด้วยกลไกการต้านออกซิเดชั่นเช่นเดียวกับซิรีมาริน

Phytomedicine 2000;7(2):173-5