สารสกัดจากกระชายดำช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนลงพุง

การศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคอ้วนลงพุง (metabolic disease) ของสารสกัดethyl acetate จากกระชายดำ โดยป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกระชายดำความเข้มข้น 0.3หรือ 1.0% ให้แก่หนูTsumura Suzuki obese diabetes(TSOD: หนูเม้าส์ที่เป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 และเป็นโรคอ้วนร่วมกับมีภาวะอินซูลินสูงและเซลล์ตับอ่อนโต) นาน 8 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดจากกระชายดำช่วยป้องกันการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักลดไขมันสะสมในช่องท้อง ป้องกันการเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ความดันโลหิตสูง และลดไขมันสะสมในตับนอกจากนี้ยังช่วยลดน้ำหนักและปริมาณการกินอาหารในหนูกลุ่มควบคุม(Tsumura Suzuki non-obese หนูที่เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2 แต่ไม่เกิดภาวะอ้วน) ได้เช่นกันจากการวิเคราะห์สารสำคัญในสารสกัดethyl acetate จากกระชายดำ พบว่าประกอบด้วยสาร polymethoxyflavonoid (PMF) อย่างน้อย 12 ชนิด โดยสารสกัดจากกระชายดำและPMFsต่างออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ lipase จากตับอ่อนได้ดี เมื่อทดสอบในหลอดทดลอง ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าสารสกัด ethyl acetate จากกระชายดำช่วยป้องกันโรคอ้วน และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเมตาบอลิซึมได้ โดยผ่านการยับยั้งเอนไซม์ lipase จากตับอ่อนของสาร polymethoxyflavonoidที่พบในกระชายดำ

Fitoterapia 2011;82:1272-8