สารสำคัญจากโสมอเมริกันมีฤทธิ์ hepatoprotective

สารสำคัญซึ่งแยกได้จากโสมอเมริกัน (Panax quinquefolium Linn.) แสดงฤทธิ์ต่อต้านการทำลายตับของสาร D-galactosamine และ lipopolysaccharide สารสำคัญดังกล่าวมีสูตรโครงสร้างเป็น dammarane-type triterpene oligoglycosides

Chem Pharm Bull 1998;46(4):647-57