เนื้อไม้สาเกยับยั้งการสร้างเมลานิน

สารสกัดจากเนื้อไม้สาเก (Artocarpus incisus Linn. F.) ให้ผลยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ-เนส (tyrosinase)ด้วยความแรงเท่ากับกรด โคจิก (kojic acid) เมื่อทดลองในหลอดทดลอง และให้ผลยับยั้งการสังเคราะห์เมลานิน เมื่อศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยงด้วยความแรงเท่ากับกรดโคจิกเช่นเดียวกัน โดยไม่มีผลก่อความเป็นพิษต่อเซลล์ เมื่อทดลองบนผิวหนังหนูตะเภาสีน้ำตาลซึ่งทำให้สีผิวคล้ำด้วยแสง UV-B พบว่าสารสกัดจากเนื้อไม้สาเก สามารถทำให้สีผิวจางลงโดยไม่ก่ออาการอักเสบต่อผิวหนัง สารสกัดจากเนื้อไม้สาเกจึงมีศักยภาพที่อาจนำมาใช้ประโยชน์ เป็นสารที่ทำให้ผิวขาว (skin whitening agent) เนื้อไม้สาเกสามารถแยกสารสำคัญได้ 7ชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในหลอดทดลองด้วย

Planta Med 1998;64:408-12