เครื่องเทศมีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ GST

การศึกษาผลของพืชผักและเครื่องเทศต่อการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์กลูตาไธโอนเอส-ทรานสเฟอเรส (glutathione S-transferase, GST) โดยผสมผงพืชผักหรือผงเครื่องเทศในความเข้มข้น 2% กับอาหารที่ทำให้แก่หนูทดลอง พบว่า จากจำนวนตัวอย่างที่นำมาทดลอง 31 ชนิด มี 11 ชนิดที่ให้ผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ GST ในจำนวนนี้ชนิดที่ให้ผลดีได้แก่ รกจันทน์เทศ (Myristica fragrans Houtt.) เมล็ดคื่นไฉ่ (Apium graveolens Linn.) และพริกไทย (Piper nigrum Linn.) GST เป็นเอนไซม์ที่อยู่ในตับของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีหน้าที่ทำลายสารพิษและ สารก่อมะเร็ง โดยเปลี่ยนให้เป็นสารที่มีพิษต่ำลงและขับออกจากร่างกาย ดังนั้นสารใดที่มีผลกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์นี้จึงอาจเป็น ประโยชน์ในการต่อต้านมะเร็ง

Natural Medicines 1999;53(1):46-8